Styreleder i GramArts fond Hans Olav Trøen. Foto: Helge Jørgensen

-Interessen for krisestipendet har vært enorm, og det har vært krevende for fondsstyret å velge blant såpass mange kvalifiserte søknader. Vi vet at dette er en svært vanskelig tid for artister og musikere, og er derfor glade for at fondet kan være med å bidra med hele 203 stipend. Håpet er at dette kan være med å avhjelpe situasjonen noe, sier styreleder i GramArts fond Hans Olav Trøen.

Styret mottok 431 søknader, til et søkebeløp på 10.600.000,- kroner. Fondsstyret hadde 2,5 millioner kroner til utdeling av krisestipend. 203 søknader fikk innvilget støtte.

Formål
GramArts Fond deler årlig ut Artiststipendet. Normalt har Artiststipendet vært delt ut som
4-8 større stipender á kr. 250.000, avhengig av hvor store midler fondet har hatt tilgjengelig i det aktuelle tildelingsåret. Da koronasituasjonen traff norsk musikkbransje besluttet GramArts fond i år i stedet å dele ut flere mindre stipend for å kompensere for den betydelige inntektsnedgangen artister og musikere nå opplever.

Hvem som har mottatt støtte finner du under fanen Tildelinger 2020 under.

Det er blitt tildelt krisestipend i fire katgorier, henholdsvis 10 000,-, 12 500,-, 15 000,- og 20 000,-.

Under finner du oversikt over hvem som har mottatt krisestipend fra GramArts fond, fordelt etter kategori.

Tildelinger 20 000,- 

Erlend Ropstad
Hans-Peter Lindstrøm
Ida Jenshus
Petter Wettre

Tildelinger 15 000,-

Andre Bratten Smaaland
André Jarnvig Jensen
Atle Hipphipphurra
Axel Vindenes
Bendik Baksaas
Bendik Hovig Kjeldsberg
Benedicte E. Torget
Bjarte de Presno Borthen
Bjarte Lund Rolland
Bjørn Jenssen
Bjørn Gunnar Sando
Børge Petersen-Øverleir
Charlotte Hall Dos Santos
Christoffer Trædal
Edvard Haraldsen Valberg
Egil Stemkens
Fredrik Wallumrød
Håvard Takle Ohr
Ine Hoem
Ivar Nikolaisen
Ivar Thormodsæter
Johan Hansson Liljeberg
Jonas Aslaksen
Kjetil Nernes
Kristin Asbjørnsen
Kristoffer Wie van der Pas
Lars Reiersen
Lars Erik Blokhus
Maciek Ofstad
Mari Kreken
Marion Ravn
Marte Eberson
Marvin Nygaard
May-Britt Vik
Merete Pascual
Nils Jørgen Nilsen
Petter Sundby
Petter Baarli
Pål Vindenes
Pål Moddi Knutsen
Rolf Tekrø
Rune Rudberg
Sandra Kolstad
Sebastian Kittelsen
Stian Sævig
Sunniva Lindgård
Syver Storskogen
Thomas Felberg
Thomas Berglund
Tor Egil Kreken
Torgbjørn Økland
Vidar Landa

 

Tildelinger 12 500,-

Adrian Danielsen
Alexandra Rotan
Alf Magne Hillestad
Amanda Nikman Delara
Anders Bitustøyl
Anders Opdahl
Anne Lise Frøkedal
Bjørn Holm
Børre Flyen
Chris Holm
Erlend Skomsvoll
Fred René Buljo
Frode Alnæs
Haldor Røyne
Henrik Håland
Inge Bremnes
Jakob Myklebust
Jean Mihael Skaaden
John-Kåre Hansen
Julie Alapnes Normann
Jørgen Nordeng
Jørun Bøgeberg
Karin Park
Karin Okkenhaug Seim
Karl Seglem
Kim Ofstad
Lars A. Sandness
Linn Andrea Fuglseth
Maria Wildén
Marie Moe
Marte Wulff
Martin Bjercke
Martin Bremnes
Martin Windstad
Martin Vinje
Natalie Sandtorv
Nikolai Grasaasen
Njål Paulsberg
Ola Bremnes
Olav Torget
Ole Jakob Larsen
Ole Morten Sommer
Ole Petter Hansen Chylie
Peder Kolsung
Per Oddvard Johansen
Per Olav Hoff Mydske
Petter Unstad
Pål Hauksen
Rikke Cecilie Normann
Roger Allan Ivin
Sigurd Hole
Solfrid Molland
Steinar Engelbrektson
Svein Schultz
Tatiana Palanca Lopes Pereira
Terje Nordgarden
Terje Tranaas
Thomas Helland
Tom Hugo Hermansen
Tom Roger Aadland
Tove Bøygard
Trine Rein
Vetle Junker Vik
Ørnulv Snortheim
Øystein Sevåg
Øyvind Blomstrøm
Øyvind Gundersen
Åge Gunnar Augland

 

Tildelinger 10 000,-

Almir Meskovic
Anders Bjelland
Andreas Skår Winther
Atle Bakken
Bent Patey
Bjørn Gammelsæter
Bjørn Nilsen
Bjørnar Ekse Branseth
Baard Kolstad
Cato Sundberg
Christel Alsos Monsen
Christian Ingebrigtsen
Christine Sandtorv
Claudia L. Scott
Dagfin Hjort Hovind
Daniel Lazar
Egil Eldøen
Einar Lia Solberg
Einar Næss Haugseth
Eirik Knudsen Aas
Espen Høgmo
Even Kjelby
Fredrik Saroea
Fredrik Svabø
FrodeKvinge Flatland
Georg Michael Reiss
Guren Hagen
Halvard Rundberg
Halvor Folstad
Helge Boge
Henrik Haraldsen Sveen
Hildegunn Garnes Reigstad
Håkon Rundberg
Håkon Aase
Idar Burheim
Ingelin Reigstad Norheim
Isa Caroline Holmesland
Iver Kleive
Jenny Jenssen
Jens Wendelboe
Jonas Grieg
Jonas Kilmork Vemøy
Kaja Fjellberg Pettersen
Kenneth Bjørdal
Kent Sundberg
Kjetil Holmstad-Solberg
Kjetil Steensnæs
Kjetil André Mulelid
Lasse Michelsen
Lise Sørensen Voldsdal
Lyder Øverås Røed
Magnus Falkenberg
Magnus Skylstad
Martin Diesen
Martin Hagfors
Mathias Humlen
Mats Eilertsen
Nicolay Tangen Svennæs
Nils Martin Larsen
Olav Luksengård Mjelva
Per Mathisen
Per Àki Sigurdsson Kvikne
Rasmus Rohde
Roar Nilsen
Runar Nybø
Selma French Bolstad
Sidiki Camara
Siv Jakobsen
Stefan Gracia Slaaen
Stian Larsen
Stig Løberg Værnes
Synne Sanden
Thea Ellingsen Grant
Toini Knudtsen
Tore Flatjord
Torjus Eggen
Øyvind Brække
Øyvind Gravdal
Øyvind Hegg-Lunde

Artiststipendet er et nytt stipend opprettet i 2017. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

Ny søknadsfrist kommer i 2021.

Søknadsskjema finner du her

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

Artiststipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

Artiststipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk samt utvikle sin næring.

Artiststipendet deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil variere med søknadsmasse og Fondets inntekter.

Artiststipendet skal som utgangspunkt dekke en tidsperiode på mellom 10-18 måneder.

Artiststipendet er forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister som har musikk som sin hovednæring. Stipendet skal tilgodese artister på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå. Stipendet gis til artister som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

Både soloartister og band kan søke.

Det gis ikke stipend til:

–           Søkere som er under utdanning i tildelingsåret. Med utdanning menes alle former for utdanning, også ikke-kunstneriske, når studiene utgjør mer enn 50 % av fulltid (mer enn 15 studiepoeng eller mer pr. semester).

–           Søkere som i tildelingsåret er i arbeidsforhold med stillingsprosent mer enn 50 %.

Søker definerer hvordan stipendet skal realisere det profesjonelle og kunstneriske formålet. Det bør så klart som mulig beskrives hva som skal oppnås i perioden.

Siden stipendet er et arbeidsstipend, skal det ikke i sin helhet brukes til bare én av følgende:

 • Turnékostnader,
 • Innspillingskostnader,
 • Promotering/ markedsføring,
 • Reise,
 • Utstyr (instrumenter, laptop osv.),
 • Aktiviteter som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist, eller
 • Tiltak som allerede mottar økonomisk støtte.

Arbeidsstipender tildeles heller ikke til artister eller band som mottar:

 • fast offentlig støtte av en viss størrelse,
 • Artister som mottar Statens Kunstnerstipend.

Arbeidsstipendet skal ikke være gjenstand for managementprovisjon e.l.

Søker plikter å oppgi annen støtte som tilfaller prosjektet i stipendperioden.

Link til søknadsskjema finnes på www.artiststipendet.no. Alle felt i skjema må fylles ut.

Søknaden skal sendes innen søknadsfristen. Den til enhver tid gjeldende søknadsfrist fremgår av www.artiststipendet.no

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens personalia, org.nr. og foretaksnavn, og litt generell informasjon om søkeren.
 • Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet og produksjon (utgivelser, turnering, prosjekter m.m.).
 • Prosjektbeskrivelse som inneholder kunstneriske planer i stipendperioden (hva ønsker du å jobbe med, hvilke mål du vil oppnå, hvem er målgruppen/publikum for prosjektet osv.)
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden, herunder tidsperiode for gjennomføring.
 • Et budsjett som støtter opp om prosjektbeskrivelsen og gjennomføringsplanen

Stipendmidler må benyttes i samsvar med søknaden.  Eventuell omdisponering må på forhånd godkjennes av Fondets styre.  Stipendet utbetales i 2 deler, en hvert halvår.

Innen den frist som fremgår av tildelingsvedtaket skal det rapporteres hvordan stipendmidler er benyttet. Særskilt rapporteringsskjema finner du her

Nærmere vilkår kan fastsettes i tildelingsbrevet, herunder datoer for delutbetalinger av stipendmidler. Hvem som har blitt tildelt årets artiststipend offentliggjøres på www.artiststipendet.no og på GramArts hjemmesider.

Mottakere av Artiststipendet 2019

 • Bendik Giske
 • Malin Pettersen
 • Mette Henriette
 • Martin Miguel Almagro Tonne (Pom Poko)
 • Hans Petter Baarli

Mottakere av Artiststipendet 2018

 • Thea Hjelmeland
 • Hans-Peter Lindstrøm
 • Amund Maarud
 • Hanne Kolstø
 • Kjetil Haraldstad (Frost)
 • Elle Márjá Eira

Mottakere av Artiststipendet 2017

 • Aslag Guttormsgaard (Black Debbath mv.)
 • Daniel Kvammen
 • Fredrik Saroea (Datarock)
 • Ingrid Helene Håvik (Highasakite)
 • Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid)
 • Tor-Arne Vikingstad (Sløtface)
 • Erlend Ropstad
 • Merete Pascual (Billie Van)

Fondets styre består av:

Hans Olav Trøen, styreleder
Karima Furuseth, styremedlem
Linnéa E. Svensson, styremedlem

For generelle henvendelser, send e-post til: artiststipendet@gramart.no

For spørsmål angående søknadsskjema, ring: 22 00 56 57