Artiststipendet ble delt ut for første gang i fjor, og i år skal det deles ut 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. Artiststipendet er øremerket populærartistene og skal tilgodese artister med musikk som hovednæring.

Årets søknadsfrist er 1. november.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet stipendet i samarbeid med GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

”Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier Fondets styreleder Christian Wadahl Uhlen.

 

Praktisk informasjon
Søknadsskjema finner du her

Les mer om søknadskriterier på www.artiststipendet.no

For spørsmål om Artiststipendet, ring Karoline på tlf: 414 11 914

Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

Artiststipendet deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene Fondet mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.  Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Styret i Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister består av Christian Wadahl Uhlen, Kathrine Synnes Finnskog og Hans Olav Trøen. Det er styret som avgjør hvem som mottar artiststipendet.

 

Betydningen av Artiststipendet
I 2017 delte stiftelsen ut hele åtte stipender á 250 000,-. Her er hva Artiststipendet betydde for noen av fjorårets mottakere:

Billie Van:
«Artiststipendet har hjulpet meg til å kunne ta et år hvor jeg i fred og ro uten stress kunne fokuserer 110% på å skrive musikk og å jobbe med det i studio. Skapelsesprosessen og innspillingen av det jeg skaper er de to viktigste tingene i mitt yrke, men med minimal økonomisk gevinst. Derfor har artiststipendet vært avgjørende for at mitt 2018 skulle bli et så bra år.»

Fredrik Saroea, Datarock:
«Artiststipendet bidro til at 2018 ble mitt mest produktive og kreative år siden studietiden. Det å kunne legge bort annet arbeid og fokusere 100% på musikk har betydd alt – så takket være artiststipendet er masse nytt materiale allerede ute, og enda mer på vei.»

Tor-Arne Vikingstad, Sløtface:
«Sløtface er et live-band, og dermed et kostbart og tidkrevende band. Artiststipendet muliggjorde at vi kunne rette blikket litt innover, jobbe med musikken og prosjektet, og ta det videre til et nytt nivå.»

Aslag Guttormsgaard: «Takket være bla. Artiststipendet har jeg Aslag Guttormsgaard, gitarist og låtskriver i Black Debbath, marOder, Bare Egil og Aslags Superpopulære Barneshow med mer, uforstyrret kunne surre rundt og drive med akkurat det jeg vil. Noe som har ført til en bråte med nye låter og ideer, som igjen er en medvirkende årsak til at gromgutta i BLACK DEBBATH allerede 26. oktober vender tilbake med sitt åttende album NORSK BARSK METAL.»

Artiststipendet er et nytt stipend opprettet i 2017. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend á 250 000 kroner deles ut årlig.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

«Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Søknadsskjema finner du her

Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

Artiststipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

Artiststipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk samt utvikle sin næring.

Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil variere med søknadsmasse og Fondets inntekter. For 2018 antar Fondet å dele ut inntil fire stipender.

Artiststipendet skal som utgangspunkt dekke en tidsperiode på mellom 10-18 måneder.

Artiststipendet er forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister som har musikk som sin hovednæring. Stipendet skal tilgodese artister på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå. Stipendet gis til artister som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

Både soloartister og band kan søke.

Det gis ikke stipend til:

–           Søkere som er under utdanning i tildelingsåret. Med utdanning menes alle former for utdanning, også ikke-kunstneriske, når studiene utgjør mer enn 50 % av fulltid (mer enn 15 studiepoeng eller mer pr. semester).

–           Søkere som i tildelingsåret er i arbeidsforhold med stillingsprosent mer enn 50 %.

Søker definerer hvordan stipendet skal realisere det profesjonelle og kunstneriske formålet. Det bør så klart som mulig beskrives hva som skal oppnås i perioden.

Siden stipendet er et arbeidsstipend, skal det ikke i sin helhet brukes til:

 • Turnékostnader,
 • Innspillingskostnader,
 • Promotering/ markedsføring,
 • Reise,
 • Utstyr (instrumenter, laptop osv.),
 • Aktiviteter som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist, eller
 • Tiltak som allerede mottar økonomisk støtte.

Arbeidsstipender tildeles heller ikke til:

 • Band eller artister som mottar fast offentlig støtte av en viss størrelse,
 • Artister som mottar Statens Kunstnerstipend.

Arbeidsstipendet skal ikke være gjenstand for managementprovisjon e.l.

Søker plikter å oppgi annen støtte som tilfaller prosjektet i perioden det søkes om stipend.

Søknaden skal sendes digitalt til artiststipendet@gramart.no innen søknadsfristen.

Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Den til enhver tid gjeldende søknadsfrist fremgår av www.artiststipendet.no

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens personalia, org.nr. og foretaksnavn, og litt generell informasjon om søkeren.
 • Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet og produksjon (utgivelser, turnering, prosjekter m.m.).
 • Prosjektbeskrivelse som inneholder kunstneriske planer i stipendperioden (hva ønsker du å jobbe med, hvilke mål du vil oppnå, hvem er målgruppen/publikum for prosjektet osv.)
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden, herunder tidsperiode for gjennomføring.
 • Et budsjett som støtter opp om prosjektbeskrivelsen og gjennomføringsplanen

Stipendmidler må benyttes i samsvar med søknaden.  Eventuell omdisponering må på forhånd godkjennes av Fondets styre.  Stipendet utbetales i 2 deler, en hvert halvår.

Innen den frist som fremgår av tildelingsvedtaket skal det rapporteres hvordan stipendmidler er benyttet. Særskilt rapporteringsskjema er tilgjengelig på www.artiststipendet.no.

Nærmere vilkår kan fastsettes i tildelingsbrevet, herunder datoer for delutbetalinger av stipendmidler. Hvem som har blitt tildelt årets artiststipend offentliggjøres på www.artiststipendet.no og på GramArts hjemmesider.

Mottakere av Artiststipendet 2017

 • Aslag Guttormsgaard (Black Debbath mv.)
 • Daniel Kvammen
 • Fredrik Saroea (Datarock)
 • Ingrid Helene Håvik (Highasakite)
 • Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid)
 • Tor-Arne Vikingstad (Sløtface)
 • Erlend Ropstad
 • Merete Pascual (Billie Van)