Styreleder i GramArts fond Christian Wadahl Uhlen. Foto: Aksel Jermstad
Hans-Peter Lindstrøm. Foto: Lin Stensrud
Hanne Kolstø. Foto: Sigve Knardal
Amund Maarud. Foto: Erik Burås
Elle Márjá Eira. Foto: Marie Louise Somby
Kjetil Haraldstad. Foto: Martin DarkSoul
Thea Hjelmeland. Foto: Trine Hisdal

De seks artistene vil motta 250 000,- kroner hver. Artiststipendet ble for første gang delt ut i fjor. Dette er altså andre gang GramArts fond deler ut Artiststipendet.

-Vi i styret i Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister er imponert over bredden, engasjementet og skapergleden blant norske artister. I år har vi vurdert hele 120 søknader, og det har naturligvis vært en krevende oppgave å velge ut de som fortjener stipend blant såpass mange gode søkere. Etter en oppdatert gjennomgang av fondets økonomi var det derfor svært gledelig å kunne konstatere at vi hadde mulighet til å dele ut hele seks stipender, to flere enn vi først hadde tenkt. Vi gratulerer hjertelig de seks norske artistene som velfortjent blir mottakere av årets Artiststipend, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

De seks som mottar Artiststipendet for 2018 er:

 • Hans-Peter Lindstrøm
 • Hanne Kolstø
 • Amund Maarud
 • Elle Márjá Eira
 • Kjetil Haraldstad (Frost)
 • Thea Hjelmeland

 

-Vi har mottatt mange gode søknader til stipendberettigede prosjekter. Det som gjør at akkurat disse seks artistene skilte seg ut i bunken er deres klare og tydelige retning. De har alle seks hatt personlige, sterke søknader hvor de har klart å formidle viktigheten av sine unike prosjekter. Dette gjør at vi forventer oss mye av årets stipendmottakere. Styret har også tatt hensyn til spredning både når det gjelder sjanger, kjønn og regional plassering. Dette har vært krevende, men vi mener vi har fått til dette på en tilfredsstillende måte, fortsetter Uhlen.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet Artiststipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco. Stipendet deles ut årlig, med anslagsvis tre til fire stipender per år.

-Styret ønsker å takke alle som har lagt ned arbeid i sine søknader og sendt de til oss. Vi håper de som ikke får tildeling i denne omgang vil søke igjen neste år, avslutter Uhlen.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Stiftelsens styreleder, Christian Wadahl Uhlen: 410 34 777

Kort om mottakerne:

Hans-Peter Lindstrøm: Født 1973, fra Stavanger. Er en av Norges mest anerkjente elektronika-artister. Han har siden debuten i 2000 gitt ut åtte album og et 20-talls ep-er.

Hanne Kolstø: Født 1981, fra Sykkylven. Er artist og låtskriver. Har siden hun ga ut debutalbumet i 2011 gitt ut åtte album.

Amund Maarud: Født 1981, fra Nes i Akershus. Maarud er gitarist og låtskriver. Debuterte i 1998, og har siden vært en av Norges mest kjente blues-gitarister.

Elle Márjá Eira: Født 1983, fra Kautokeino. Er artist hvor det musikalske uttrykket er i skjæringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk. Hun lager også filmmusikk.

Kjetil Haraldstad: Født 1973, fra Øyer. Best kjent under artistnavnet Frost, er trommeslager i de norske black metal-bandene Satyricon og 1349. Debuterte i 1993, og har siden vært med på en rekke utgivelser.

Thea Hjelmeland: Født 1987, fra Førde. Hjelmeland er artist, multi-instrumentalist, vokalist, komponist og tekstforfatter. Hun debuterte i 2012.

Faktaboks:

GramArt
GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister med 2800 medlemmer.

Norwaco
Norwaco forvalter rettigheter til åndsverk innen lyd og bilde for 65 000 individuelle opphavere, utøvende kunstnere og produsenter fordelt på 35 organisasjoner.

Artiststipendet er et nytt stipend opprettet i 2017. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend á 250 000 kroner deles ut årlig.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

«Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Søknadsskjema finner du her
Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

Artiststipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

Artiststipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk samt utvikle sin næring.

Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil variere med søknadsmasse og Fondets inntekter. For 2018 antar Fondet å dele ut inntil fire stipender.

Artiststipendet skal som utgangspunkt dekke en tidsperiode på mellom 10-18 måneder.

Artiststipendet er forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister som har musikk som sin hovednæring. Stipendet skal tilgodese artister på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå. Stipendet gis til artister som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

Både soloartister og band kan søke.

Det gis ikke stipend til:

–           Søkere som er under utdanning i tildelingsåret. Med utdanning menes alle former for utdanning, også ikke-kunstneriske, når studiene utgjør mer enn 50 % av fulltid (mer enn 15 studiepoeng eller mer pr. semester).

–           Søkere som i tildelingsåret er i arbeidsforhold med stillingsprosent mer enn 50 %.

Søker definerer hvordan stipendet skal realisere det profesjonelle og kunstneriske formålet. Det bør så klart som mulig beskrives hva som skal oppnås i perioden.

Siden stipendet er et arbeidsstipend, skal det ikke i sin helhet brukes til:

 • Turnékostnader,
 • Innspillingskostnader,
 • Promotering/ markedsføring,
 • Reise,
 • Utstyr (instrumenter, laptop osv.),
 • Aktiviteter som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist, eller
 • Tiltak som allerede mottar økonomisk støtte.

Arbeidsstipender tildeles heller ikke til:

 • Band eller artister som mottar fast offentlig støtte av en viss størrelse,
 • Artister som mottar Statens Kunstnerstipend.

Arbeidsstipendet skal ikke være gjenstand for managementprovisjon e.l.

Søker plikter å oppgi annen støtte som tilfaller prosjektet i perioden det søkes om stipend.

Søknaden skal sendes digitalt til artiststipendet@gramart.no innen søknadsfristen.

Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Den til enhver tid gjeldende søknadsfrist fremgår av www.artiststipendet.no

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens personalia, org.nr. og foretaksnavn, og litt generell informasjon om søkeren.
 • Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet og produksjon (utgivelser, turnering, prosjekter m.m.).
 • Prosjektbeskrivelse som inneholder kunstneriske planer i stipendperioden (hva ønsker du å jobbe med, hvilke mål du vil oppnå, hvem er målgruppen/publikum for prosjektet osv.)
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden, herunder tidsperiode for gjennomføring.
 • Et budsjett som støtter opp om prosjektbeskrivelsen og gjennomføringsplanen

Stipendmidler må benyttes i samsvar med søknaden.  Eventuell omdisponering må på forhånd godkjennes av Fondets styre.  Stipendet utbetales i 2 deler, en hvert halvår.

Innen den frist som fremgår av tildelingsvedtaket skal det rapporteres hvordan stipendmidler er benyttet. Særskilt rapporteringsskjema finner du her

Nærmere vilkår kan fastsettes i tildelingsbrevet, herunder datoer for delutbetalinger av stipendmidler. Hvem som har blitt tildelt årets artiststipend offentliggjøres på www.artiststipendet.no og på GramArts hjemmesider.

Mottakere av Artiststipendet 2017

 • Aslag Guttormsgaard (Black Debbath mv.)
 • Daniel Kvammen
 • Fredrik Saroea (Datarock)
 • Ingrid Helene Håvik (Highasakite)
 • Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid)
 • Tor-Arne Vikingstad (Sløtface)
 • Erlend Ropstad
 • Merete Pascual (Billie Van)