-Med dagens kompensasjonsordning for avlyste arrangementer kommer arrangørene uforholdsmessig godt ut. Ingen av de 300 millionene som er satt av til å kompensere for bortfall av inntekter ved arrangementer tilfaller artister eller andre aktører i næringskjeden. Dette er uholdbart for norske artister. Artister er også del av den bransjen som samlet har opplevd at deres mulighet for å skaffe seg inntekt ble fratatt dem da forbudet mot å avholde konserter trådte i kraft i mars, sier kst. daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

-Det er bra at myndighetene tidlig forsto at arrangementer som blir avlyst må kompenseres. Dessverre ble denne ordningen innført uten at man så hvilke konsekvenser innretningen av den fikk. GramArt har, sammen med resten av musikkbransjen, fra starten spilt inn til myndighetene at artistene og andre deler av næringskjeden må bli kompensert for sitt bortfall av inntekt. Vi trenger en levende musikkbransje etter at koronakrisen er over. Slik arrangørstøtten i dag er innrettet vil vi se en bølge av konkurser, både blant artister, tekniske leverandører, management og bookingagenter. Norske artister opplever nå et dramatisk inntektstap som følge av alle de avlyste arrangementene den kommende sommeren, fortsetter Øvrebø-Engemoen.

-Det er tydelig for alle at arrangørstøtten er en kompensasjonsordning som ikke hjelper musikkbransjen slik den burde. I likhet med flere andre bransjeorganisasjoner oppfordrer vi derfor på det sterkeste om at arrangørstøttens innretning endres, slik at den kan bidra til å hjelpe hele næringskjeden i musikkbransjen. GramArt mener samtidig at beløpet bør økes. Dagens beløp er for lite til å avhjelpe det enorme inntektsbortfallet en samlet musikkbransje opplever, avslutter Marius Øvrebø-Engemoen.

At Stortinget 17.6 vedtok en utviding av krisepakken til å inkludere underleverandør av teknikk i krisepakken er positivt. Det vil, hvis ordningen blir riktig utformet, kunne føre til at leverandører av lys og lyd til konserter kan  overleve krisen vi er inne i. Det er samtidig uforståelig at aktører som management, booking og ikke minst artister ikke er inkludert i krisepakken. Situasjonen er kritisk for vår bransje, med dramatiske inntektsfall og stillstand i nye oppdrag. Regjeringen må se hele bransjen å inkludere hele næringskjeden i krisepakken. Dette har vært GramArts standpunkt siden krisen startet for tre måneder siden.

GramArt vil i dag sende et brev til Kulturdepartementet og til opposisjonen på Stortinget der vi ber om at endringene i arrangørstøtten gjøres slik at en samlet næringskjede i musikkbransjen kan få den hjelpen den så sårt trenger i den krisen vi er inne i.