Det har vært en del debatt rundt det at Alan Walker lyser ut stipender delvis basert på tildelinger fra kompensasjonsordningen. Debatten har særlig foregått på Bransja Prat på Facebook. Vi skulle selvfølgelig også ønske at ordningene var utformet på en måte som gjorde dette unødvendig, men når det en gang er som det er, synes vi dette er et hederlig tiltak fra Walker og velger å informere om utlysningen. Våre medlemmer er i en situasjon hvor alle inntektsmuligheter er kjærkomne, og rammene for Walkers utlysning er romslige nok til at mange kvalifiserer til å søke.

Les mer og søk på Alan Walkers sin side.

GramArt jobber for forbedrede ordninger

Ett av problemene med de gjeldende kompensasjons- og stimuleringsordningene som artister og kunstnere kan søke på, er at de treffer feil. Vi er hele tiden i dialog med politikerne for å påvirke hvordan ordningene utformes. Alle arbeider mot det samme målet – at kulturlivet skal overleve koronakrisen – og GramArt har unik innsikt i artistenes økonomi og situasjon. Derfor er vi også ivrige etter å invitere departementene og sentrale politikere til å bruke den kompetansen vi har på dette feltet. Følg oss på Facebook og her for å følge arbeidet vårt.

Er du ikke medlem? Meld deg inn her.