Årets generalforsamling i Gramo ble avholdt mandag 4. juni på Popsenteret i Oslo. Vi i GramArt vil takke for all den støtten vi har opplevd fra våre medlemmer i forkant av årets generalforsamling.

Med deres støtte kan vi fremdeles få til en sterk og god pop&rock-politikk i Gramo, og GramArt vil selvsagt også fortsette å kjempe for artistenes rettigheter.

Harald Sommerstad og Daniel Nordgård ble valgt inn i Gramo-styret for GramArt, med Ivar S. Peersen og Marius Øvrebø-Engemoen som vara. Samtlige vil sitte til neste års generalforsamling.

Det nye styret i Gramo ser slik ut:

Styreleder:
Knut Ro (vara Nils Petter Hansson)

Styremedlemmer:
Harald Sommerstad
Daniel Nordgård
Hans Ole Rian
Marte Thorsby
Øystein Rudjord
Erling Andersen

Varamedlemmer:
Ivar S. Peersen
Marius Øvrebø-Engemoen
Lars Christian Fjeldstad
Eddie Nygren
Ivar Noer
Frithjof Hungnes