Stimuleringsordningen har en ramme på 500 millioner for høsten 2020, og vil bli forvaltet av Kulturrådet. Ordningen legger opp til rask utbetaling og søknadsbehandling.

-Det er bra at ordningen har kommet såpass raskt på plass, og nå oppfordrer vi alle GramArt-medlemmer som har mulighet om å søke på denne ordningen. Og når man søker bør man som et minimum følge minstesatser for honorarer. Dette er en raus ordning rent økonomisk, og artister må ta dette med i betraktning når de setter sitt eget honorar i søknaden, sier daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

Kulturrådet forvalter ordningen på vegne av regjeringen. De vil gjøre helhetlige vurderinger for å sikre at  søkere fra hele landet får tildelt midler fra ordningen, at det gis tilskudd til ulike sjangre og kulturuttrykk, at tilskuddene når ulike befolkningsgrupper og at arrangementene treffer flest mulig.

Ordningen har løpende søknadsfrist, men siste mulighet for å søke er 1. desember kl 13.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her