Streamingøkonomien er svært omstridt og mange artister stiller spørsmål ved hvordan økonomien er bygget opp. Derfor tok IAO tatt initiativ til et prosjekt for å undersøke ulike og alternative betalingsmodeller i den digitale musikkøkonomien. Undersøkelsen løftet problemstillinger knyttet til streaming – som pro rata vs. user-centric, forholdet til plateselskaper og kollektive forvaltningsorganisasjoner, obligatoriske vederlagsrettigheter, frikjøp og andre spørsmål rundt utbetalinger fra strømmetjenestene. Rapporten ble presentert i eget eget panel på by:Larm i september og kan nå lastes ned her.

Du kan lese mer om vårt arbeid i IAO i årsrapporten vår.