Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929. Telefonlinjen er åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00

Telefontjenesten er gratis, og er ment å være et lavterskeltilbud for de som arbeider i kulturlivet. GramArt har  sammen med flere andre musikkorganisasjoner samarbeidet med Balansekunst for å åpne denne telefontjenesten, i kjølvannet av #metoo.

Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag AS. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe med veiledning i saken. Alle henvendelser behandles fortrolig.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via internett, som for eksempel på sosiale medier.

Hva gjør du hvis du opplever seksuell trakassering?

I tillegg til telefontjenesten har Balansekunst i samarbeid med GramArt og flere andre musikkorganisasjoner utarbeidet en guide med veiledende råd. Hva gjør du hvis du er vitne til seksuell trakassering? Hvem sier du ifra til, og hva er ikke akseptabelt? Du finner veilederen her.