Medlemsbetingelser

Når du melder deg inn i GramArt, får du faktura på medlemsskapet kort tid etterpå. Ved betaling bekrefter du medlemsskapet ditt. Medlemsskapet løper til du eventuelt melder deg ut. Om du velger å betale med Vipps hurtigkasse ved innmelding, anser vi medlemsskapet for løpende fra tidspunktet du godkjente betalingen.

Det er ingen bindingstid på medlemsskapet og du kan melde deg ut når som helst, men med mindre du spesifiserer noe annet, vil medlemsskapet løpe til neste forfall.

Ved betaling for arrangementer og andre tjenester, vil eventuelle betingelser for avbestilling/avmelding spesifiseres for det enkelte arrangement.

For mer informasjon om hva medlemsskapet ditt i GramArt innebærer, viser vi til vedtektene våre og nettsidene forøvrig.