Regjeringen la 5. april frem lovforslag om ny åndsverklov for Stortinget. Loven i dag er fra 1961, og den nye åndsverkloven vil dermed legge premissene i svært mange år fremover for kreativ og kulturell virksomhet.

-For GramArts medlemmer er åndsverkloven Norges viktigste lov. Den sikrer våre medlemmers rett til å få betalt for det arbeidet de gjør, og vi er glade for at vi nå ser ut til å få en åndsverklov som i enda større grad enn tidligere, klargjør og sikrer rettighetene til skapende og utøvende kunstnere. Dette vil gi et rammeverk som gir GramArts medlemmer bedre forutsetninger for å kunne leve av sin musikk og skaperkraft, avslutter Elin Aamodt.

Nå gjenstår behandlingen av proposisjonen i Stortinget. GramArt vil i ukene fremover jobbe for at lovforslaget som blir vedtatt skal bli best mulig for rettighetshaverne. Vi har enda en jobb å gjøre, da forslaget kan forbedres på mange punkter. Har du innspill til vårt arbeid med åndsverksloven, send en mail til daglig leder Elin Aamodt på elin@gramart.no

Les hele lovforslaget her