GramArt og Creo er medlemmer av Norwaco, som krever inn vederlag for bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale, inkludert artisters og musikeres rettigheter i innspillinger de har deltatt på.

Blant annet har Norwaco en avtale med NRK om bruk av tv-sendinger i NRK-arkivet, bruk det betales vederlag for. Avtalen gjelder tv-sendinger som ble kringkastet for første gang før 01.01.1997. En del av dette vederlaget går til artister og musikere, via GramArts fond og Creos vederlagsfond.

 

Jobber for rettferdig tildeling av midlene 

De to fondene foretok våren 2023 en større fordeling av slike midler. I etterkant ser fondenes styrer at særlig én gruppe musikere ikke har blitt tilstrekkelig kompensert etter den valgte fordelingsmodellen, nærmere bestemt de musikerne som deltok på mange live- og studioinnspillinger hos NRK i perioden. En del hadde dette mer eller mindre som sitt hovedvirke. Styrene har derfor besluttet å foreta en tilleggstildeling, ved å opprette en søkbar vederlagsordning for denne gruppen musikere.

– GramArt og Creo jobber for en rettferdig tildeling av alle midler som går gjennom de kollektive forvaltningsorganisasjonene. Det er viktig at de utøverne som vi og Creo representerer får sin rettmessige andel av disse midlene, sier daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

Han får bifall av Cathrine Nyheim, nestleder i Creo og styreleder i Creos vederlagsfond.

– Disse utøverne har gjort en kjempejobb og er en viktig del av kulturarven og av NRKs historie. Vi er derfor glade for å kunne lansere denne ordningen, som vil muliggjøre rettferdig kompensering av en gruppe som det ikke har vært mulig å begunstige på grunn av manglende data.

 

Hvem kan søke?

Dersom du som artist, musiker eller sanger har medvirket i TV-sendinger innen underholdningssegmentet eller musikkprogrammer i NRK, kan du søke denne vederlagsordningen. KORK-musikere kan også søke, men med enkelte, utfyllende kriterier med bakgrunn i lisensieringsavtaler mellom MFO og NRK, samt NRKs ansettelseskontrakter.

  • Fast ansatte i KORK har full rett til å søke for deltagelse i innspillinger frem til 1992, og tilnærmet full rett til opptak gjort mellom 1992 og 1996. Opptak gjort i 1997 kan ikke søkes for.
  • Leilighetsvis ansatte i KORK har full rettighet il å søke for alle innspillinger frem til 1997, altså hele perioden som ordningen gjelder.

Du bør redegjøre for cirka hvor mange innspillinger du har deltatt på. Om du har dokumentasjon på dette, er det fint om du vedlegger det. Et eksempel kan være om du som utøver spilte i Da Capo-sendinger før 1997, eller at du var i orkesteret til LørDan i løpet av perioden 1987 til 1991. Eventuelle tidligere utbetalinger fra Norwacos arkivavtale vil bli hensyntatt i vurderingen av søknaden.

Søknadsfristen er 15. april. Søknadene vil bli behandlet av en tildelingskomité i løpet av våren 2024.

Spørsmål om ordningen kan rettes til GramArt v/Karoline Millicent Rooneyfondet@gramart.no og du finner søknadsskjemaet på denne linken.

Creo-logo