Hvordan former strømmetjenester og nye medier konkurransemulighetene for norsk musikk? Hvordan endres arbeidet til norske bransjeaktører i en musikkindustri som stadig blir mer global?

Dette er noen av spørsmålene til forskningsprosjektet Music on demand: Economy and copyright in a digitised cultural sector (UiO).

I spørreundersøkelsen ønsker forskerne å høre om hvordan nye medier påvirker arbeidet til norske musikkvirksomheter, fra aktører på tvers av sjangere, roller, institusjoner og funksjoner i bransjen.

Hvis du jobber med norsk musikk oppfordrer vi deg til å bruke 10-15 minutter til å besvare spørreskjemaet. Delta her: https://skjema.uio.no/musikkbransje 

Ved å delta bidrar du til ny kunnskap om hvordan musikkbransjen er i endring, og hjelper forskerne å forstå gledene, frustrasjonene og utbyttet av å jobbe med norsk musikk i internasjonale markeder. Resultater vil bli gjort kjent i etterkant.

Tusen takk til deg som deltar!

Har du spørsmål om studien, kontakt Anja Nylund Hagen ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. E-post: a.n.hagen@imv.uio.no.