Kurskalender.

GramArt jobber hovedsakelig prosjektrettet. Vår målsetning er å lette hverdagen for musikere og artister og sette i gang prosjekter og aktiviteter som bidrar til å inspirere og informere.

GramArt ønsker å være et kunnskapssenter for våre medlemmer og har derfor økt fokus på kompetansehevende tiltak, særlig gjennom utvikling av flere og bedre kurs. Vi ønsker også i større grad å komme oss rundt i hele landet med våre kurs og seminarer.

Vår medlemsservice er tilgjengelig for medlemmer med informasjon om hva som skjer i musikkbransjen. Gjennom utsendelse av vårt månedlige nyhetsbrev samt oppdateringer på Facebook og Twitter, informerer vi deg om kommende kurs, søknadsfrister og andre arrangementer vi håper kan være av interesse.