Kst. daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen. Foto: Eva Rose

– Dagens vedtak i EU-parlamentet er en full seier for skapende kunstnere og et historisk viktig vedtak. Dette  innebærer at opphavere vil få rimelig vederlag fra Facebook, Youtube og Google når de benytter seg av deres åndsverk. Nå skal verdigapet endelig tettes, sier kst. daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

Direktivet ble vedtatt med 348 mot 274 stemmer, og 36 var avholdende, under dagens avstemning i EU-parlamentet i Strasbourg. Direktivet skal nå tilbake til medlemslandene for endelig godkjenning, men dette er kun en formalitet. EUsopphavsrettsdirektiv er vedtatt.

GramArt har lenge hatt arbeidet med å tette verdigapet på vår politiske agenda. Det har vært svært viktig for oss å sikre at våre medlemmers interesser blir ivaretatt når teknologigiganter som Facebook, Google og Youtube har benyttet seg av våre medlemmers åndsverk. Frem til nå har disse selskapene kunnet gjøre dette uten å betale rimelig vederlag til opphavere som følge av smutthull i lovverket. Med dagens vedtak er denne muligheten borte. Dette er derfor et historisk viktig vedtak.

GramArt har jobbet for å tette verdigapet og få vedtatt opphavsrettsdirektivet på følgende måter:

  •  Å ta opp spørsmålet i møter med familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med arbeidet med den nye åndsverkloven
  • I våre skriftlige innspill til Stortinget og Kulturdepartementet sørge for å nevne problemstillingen og understreke hvor viktig den er for norske kunstnere
  • Å arrangere paneldebatter og seminarer om opphavsrettsdirektivet og verdigapet i relevante fora som by:Larm og Arendalsuka
  • Direkte politisk påvirkningsarbeid i Brussel gjennom vårt medlemskap i International Artist Organisation (IAO) og AEPO