I samarbeid med If tilbyr vi markedets beste instrument- og ulykkesforsikring. Forsikringen koster normalt kr 995,- pr år, men tegner du ny forsikring tirsdag 6. desember, får du den altså for kr 495. Du kan forsikre utstyr opp til en verdi på kr 90 000, og om du trenger en høyere forsikringssum, kan du tegne en tilleggsforsikring for å øke beløpsgrensen (ikke rabattert).

Forsikringen gjelder over hele verden, 24 timer i døgnet. Du kan også få dekket leie av instrumenter ved skade, eller ekstrautgifter til kost og losji ved skade på transportmiddel. I tillegg følger det egen ulykkesforsikring med i instrumentforsikringen.

Les mer om vilkårene for instrumentforsikring her

Ønsker du å kjøpe forsikringer eller har behov for mer informasjon? Ta kontakt med oss på forsikring@gramart.no eller telefon 22 00 56 50.