I dagens høring understreket GramArt viktigheten av at den nye åndsverkloven må styrke posisjonen til artister og rettighetshavere. Det er avgjørende, som forøvrig også er solid forankret i Jeløya-erklæringen, at åndsverk skal betales for og respekteres. Kulturkomiteen må vedta en åndsverklov som muliggjør nettopp dette.

Kulturdepartementets høringsutkast ivaretok kunstnernes ofte sårbare posisjon, men mange av mekanismene har imidlertid blitt borte i det endelige lovforslaget. Det er derfor viktig at Kulturkomiteen nå foretar helt nødvendige justeringer slik at åndsverkloven kan oppfylle sitt formål.

GramArts viktigste innspill til det foreliggende lovforslaget er at:

Det er helt nødvendig med en styrket bestemmelse om spesialitetsprinsippet (§ 69) og retten til rimelig vederlag (§67).

Tilsammen har bestemmelsene vesentlig betydning for artistenes hverdag. De utgjør sikkerhetsnettet som vil motvirke totaloverdragelser og sørge for at artisten får rimelig betalt, noe man tenker er en selvfølge – men som dessverre ofte er langt fra virkeligheten. Det må også knyttes tvisteløsningsmekanismer til bestemmelsen (slik som i Nederland), for en effektiv håndhevelse.

Klikk her for å lese hele høringsnotatet fra GramArt til Familie-og kulturkomiteen.