The Artist Hub er et nytt konsept under årets Midem som er tilrettelagt for artistutvikling, nettverking, idéutveksling og kreativitet. Konseptet er utviklet av Midem i samarbeid med International Artist Organisation (IAO). GramArt er medlem av IAO og GramArts seniorrådgiver Tore Østby sitter i IAOs styre.

Østby var på plass under Midem som GramArts representant i IAO, og deltok under presentasjon av IAOs  Featured Artist Declaration, et progam på 15 punkter med saker IAO jobber med for å bedre artisters vilkår i musikkbransjen. Østby deltok også i en paneldiskusjon om DIY for artists, som ifølge Midem var en av årets mest populære paneler.

Hensikten med the Artist Hub er å formidle kunnskap og erfaringer, samt å tilrettelegge for forretningsmuligheter. Disse målene ble opfylt under årets Midem, og ble besøkt ikke bare av artister, men også av øvrig musikkbransje, og politikere fra EU-kommisjonen i tillegg til Frankrikes kulturminister Franck Riester.

Riester var full av lovord om Midem og the Artist Hub under sitt besøk på festivalen. Han uttalte blant annet at «the Artist Hub represents perfectly this will to place the artist in the centre. I am anxious to congratulate MIDEM on this initiative, and the international Organisation of the artists for their contribution. It is a splendid innovation.»

 

Kulturminister Riesters tale kan leses i sin helhet her