Elin Aamodt, som har vært i permisjon fra stillingen som daglig leder i GramArt siden 29. mai 2018, har søkt om forlengelse av sin permisjon frem til august 2020. Styret i GramArt har innvilget hennes permisjonssøknad. Elin vil i denne perioden ikke ha noen formelle oppgaver i GramArt.

Marius Øvrebø-Engemoen har vært  konstituert som daglig leder i Elins fravær. Marius vil fortsette i denne stillingen frem til august 2020.

De fleste av GramArts medlemmer kjenner nok Marius gjennom vår rådgivende avdeling. Marius har vært ansatt som advokat i GramArt siden 2008. Siden den gang har hundrevis av norske artister hatt glede av hans juridiske kompetanse.

For kontakt med daglig leder i GramArt, skriv til Marius på e-post: marius@gramart.no.