Driver du eget selskap og ønsker du mer kontroll rundt økonomi, regnskap og skatt? I november arrangerer vi et nyttig kurs i økonomi og skatt for selvstendig næringsdrivende. Kursholder er Jan Otto Innvær fra Frilansregnskap.

Kurset vil være en gjennomgang av sentrale tema for musikere og andre i musikkbransjen. Målet med er at du skal få noen gode tips på veien, slik at økonomi og papirarbeid ikke føles skremmende, men at det kan ses på som et nyttig verktøy for å gi økt kontroll med den løpende driften.

Kurset tilbys på to nivåer; 1) grunnleggende og 2) viderekommen. Hvilket nivå som passer best for deg, avhenger av din erfaring og forkunnskaper. Lenger ned kan du lese mer om innholdet for viderekomment nivå.

Før kurset kan du tenke i gjennom hva du opplever som utfordrende med tanke på økonomi og skatt. Forbered gjerne konkrete spørsmål som også kan ha relevans for flere av deltakerne. Det vil selvsagt være anledning for spørsmål underveis.

Vi ser frem til et informativt, spennende og etterlengtet kurs i et tema mange finner tungt, men som likevel er viktig. Start året med blanke regneark, og meld deg på kurset!

Viderekomment kurs – påmelding
Mandag 10. november kl 10-13, påmelding via www.musikknettverk.no

Målgruppe:
Personer som driver enkeltpersonforetak/ aksjeselskap
Personer som vurderer å endre fra ENK til AS
Personer som ønsker å stifte nytt AS

Aktuelle temaer vil være:
·  Selskapsformer – ENK vs. AS
·  Krav, forutsetninger, plikter
·  Regnskap
* Grunnleggende prinsipper
* Ansvar, relevans og pålitelighet
* Rutiner, dokumentasjonskrav
· Mva
·  Skatt – selskapsskatt/personlig beskatning
·  Årsoppgjøret – prosess og oversikt
·  Rapportering og innsending til myndighetene