Søknadskurs: Hvordan skaffe finansiering til turné og innspilling?

Få best mulig uttelling på dine søknader! Anita Halmøy Wisløff har jobbet i mange år som bookingagent og manager, og har søkt og fått tildelt midler til mange store og små turné- og studioproduksjoner.

Basert på sine erfaringer har hun sydd sammen et kurs hvor hun deler sine beste tips for hvordan man skaffer finansiering for disse prosjektene.

I kurset gjennomgås:
• Finansieringsmuligheter – hvor kan man søke og hvor finner man informasjon
• Hva innebærer det av jobb å lage en god søknad, og hvordan bør man legge opp jobben
• Prosjektbeskrivelsen – hva skal med, tips til det tekstlige, språk og oppbygning
• Musikalsk CV
• Budsjett
• Rapport

Kurset retter seg mot deg som skriver søknader, enten du er utøver, produsent, manager eller annet. Vi tar utgangspunkt i Kulturrådets, Fond for lyd og bilde og FFUKs ordninger for turné og innspilling, samt lokale og regionale ordninger.

Tid: Onsdag 17. august 2016 fra kl 18-21
Sted: Popsenteret, Trondheimsveien 2, 0506 Oslo
Kursavgift: Gratis for GramArts medlemmer / 200 kr for ikke-medlemmer
Påmelding: www.musikknettverk.no (velg «GramArt» under rabattordning dersom du er medlem)

Kurset arrangeres av GramArt og MØST.