Lær mer om kulturrådets støtteordninger, og få individuell veiledning med saksbehandler i kulturrådet på én og samme dag!

2. september har Norsk kulturråd søknadsfrist for blant annet fonograminnspillinger, musikkensemble, bestillingsverk og ikke minst musikerordningen for turneer og konsertvirksomhet. Med andre ord er dette en «flaggdag» i alle musikeres kalender.

Alle disse ordningene og mer til blir presentert av kulturrådets egne saksbehandlere; hva er formålet med ordningene og hvilke krav og kriterier som må oppfylles i hvert tilfelle. Dette kurset er åpent for alle, men retter seg hovedsaklig mot musikere som tidligere har vært inne på en av kulturrådets tildelingslister, men som ønsker å oppdatere seg på ordningene og forstå mer av hvordan kulturrådet gjør sine tildelinger.

Etter at kulturrådet har fortalt om sine støtteordninger, hvilke muligheter som ligger der, og hvordan du bruker det elektroniske søknadssystemet, kan du tegne deg for en ti-minutters en-til-en veiledning med kulturrådets saksbehandler.

PROGRAM
kl 13.00 – 14.30: Orientering om Norsk kulturråds støtteordninger for musikere
kl 14:45 – 16:00: Individuell veiledning på din søknad (10 min) med saksbehandler i kulturrådet