Arne Bendiksens talentpris er en gave fra Kulturdepartementet til norske populærartister, og formålet med prisen er å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk. Prisen er på 100.000 kroner og deles ut årlig på GramArts sommerfest i mai. Tidligere vinnere er Monica Heldal (2013), Stein Torleif Bjella (2012), Ida Jenshus (2011) og Karpe Diem (2010).

 

Kriterier

Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Prisvinner velges ut på bakgrunn av aktualitet, fra et vidt spekter av populærmusikalske uttrykk og uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

 

Nominasjon og frist

• Medlemmer av GramArt, musikkbransjen og andre kan nominere kandidat(er) til prisen.

• Forslag til kandidater sendes innen 3. mars 2014.

• De nominerte offentliggjøres via GramArts hjemmesider i midten av mai.

 

Hvordan nominere

Send din nominasjon via:

• e-post til gramart@gramart.no (merkes med “Bendiksenprisen” i emnefeltet)

• vår Facebook-side www.facebook.com/artistorganisasjonen (benytt «messages»)

• post til GramArt, Kirkegata 5, 0153 Oslo.