Hvor er produsenten?

Denne paneldebatten vil ta for seg produsentrollen, der man ser en markant mangel på kvinnelige produsenter. Handler dette om gamle kjønnstereotyper knyttet til teknologi? Handler det om mytene om produsentstillingen som en lederposisjon knyttet til kontroll over musikerne, med en slags eneveldig definisjonsmakt på sluttproduktet? Hvorfor har det vært, og er slik og hva kan vi gjøre for å endre situasjonen?

Paneldeltakere:
Gøril Forbord, tidligere daglig leder for Teknoport
Frida Blomberg Håvardstun, musikkteknologistudent
Siri Øyslebø Sørensen, forsker på kjønn og makt ved NTNU
Are Bergerud, Song:Expo og Tempo

Ordstyrer er Sunniva Skjøstad Hovde.

Et av Feminalens bidrag til bedre kjønnsbalanse i musikkbransjen er debatter rundt to aktuelle tema. Feminalen har invitert folk med kompetanse og meninger, folk fra bransjen, forskere og artister, og du vil forlate salen med minst ett nytt perspektiv på hvordan vi forholder oss til kjønn i musikkbransjen. GramArt er støttespiller til det faglige programmet.

Debattene er åpne for alle og gratis.
Byscenen, lørdag 29. oktober kl 12. Dørene åpner 11:30. Velkommen!

For mer informasjon, se feminalen.no