Våren 2017 rettet Gramart og NOPA søkelyset mot forslaget til ny åndsverklov. Resultatet ble kampanjen #utenmusikk. Flere artister og låtskrivere involverte seg i kampanjen, og deres stemme ble hørt i mediene og i de politiske miljøene. Like etterpå avviste Stortinget en av de mest omstridte paragrafene som var foreslått, §71.

Mange champagnekorker spratt på sosiale medier, men selv om sløyfingen av denne ene paragrafen føltes som en seier for mange, er det fortsatt mye som gjenstår i et lovforslag som kan få store innvirkninger på låtskrivere og artisters hverdag.

Vi tar mål av oss å brekke dette ned til et språk og en størrelse som artister og låtskrivere uten juridisk eksamen kan forstå og forholde seg til.

Program:

11:00 Introduksjon ved Elin Aamodt (Gramart) og Ingrid Kindem (NOPA)

11:15 ”Åndsverkloven for artister og låtskrivere – i dag og i framtiden” v/Harald Sommerstad (Jurist, musiker og foreleser på BI)

11:45 Panelsamtale med TBC og Harald Sommerstad. Moderator er Monica Ifejilika (artist)

Du kan stille dine spørsmål via appen sli.do (http://sli.do – last ned på forhånd!) til Elin Aamodt

Vi spanderer kaffen, og fersk suppe kan kjøpes i baren.

Frilansfrokost arrangeres av Samspill, Nordic Black Theatre og MØST – denne gang i samarbeid med Gramart og NOPA