Arbeids- og sosialdepartementet
v/ Hadia Tajik
 Sendt pr. epost til: postmottak@asd.dep.no 

Oslo 7. desember 2021 

VIDEREFØRING AV KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE
Artistorganisasjonen GramArt er landets største interesseorganisasjon for selvstendig næringsdrivende artister og musikere. Vi representerer cirka 3000 medlemmer som alle jobber hardt for å komme seg helskinnet gjennom denne krisen. De aller, aller fleste er selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Det er svært vanskelig å forstå hvorfor regjeringen, under fremleggingen av de nye koronarestriksjonene- og tiltakene i kveld, ikke nevnte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere med ett eneste ord. Behovet og begrunnelsen for denne ordningen er ettertrykkelig dokumentert i flere innspill fra oss og andre bransjeorganisasjoner, sist i brevs form fra Creo 15. november 2021. Ordningen har vært – og vil fortsatt være – helt essensiell for å sørge for at norske artister, musikere og andre kunstnere har et levebrød så lenge denne krisen er et faktum.

Vi insisterer derfor på at denne ordningen må videreføres også i 2022. Om dette ikke allerede er planlagt og vil bli kommunisert i nær fremtid, ber vi om et møte for igjen å formidle hvor utrolig viktig denne ordningen er.

Vi imøteser et snarlig svar på denne henvendelsen.

Med vennlig hilsen,   
Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder 
Artistorganisasjonen GramArt