-GramArt kommer til å kjempe for våre medlemmers rettigheter og interesser på dagens høring, og vi skal gjøre vårt beste for å påvirke stortingspolitikerne til å vedta en åndsverklov som gir våre medlemmer muligheten til å leve av det de skaper, sier daglig leder i GramArt, Elin Erikstad Aamodt.

Utkastet fra kulturdepartementet så bra ut fra rettighetshavernes side og GramArt fikk gjennomslag for mange av våre synspunkter. Derimot har sterke næringsaktører tydeligvis klart å tippe balansen i motsatt favør i flere tilfeller i den siste tiden rett før loven ble sendt over til Stortinget. Lovens intensjon er å sikre rettighetshavernes inntekter. Flere av endringene vil føre til motsatt resultat.

GramArt mener Stortinget må være sitt ansvar bevisst. Tiden er inne for å styrke de som skaper de kunst- og kulturuttrykkene vi skal leve av i fremtiden og som former vår kultur. En god åndsverklov som styrker rettighetshaverne vil være avgjørende for å få til dette.

Les GramArts høringsinnspill til dagens åpne høring i Stortinget her